Ett företag som kan blästring och som tar ansvar för resultatet

Våra tjänster

Vi blästrar allt, även små udda ting som en sprint om ni så vill, ring så hämtar vi. Mest användbart är dock blästring vid större och svårtillgängliga ytor, runda former och krokiga konstruktioner.

Vår verkstad är utrustad med blästerbox, samt en målarbox. Med dessa kan vi utföra många typer av uppdrag som t.ex:

  • Blästring och målning av gamla bilar, lastbilar, lastbilsramar, motordelar och cykel-, moped, och motorcykeldetaljer.
  • Blästring och målning av gamla trädgårdsmöbler.
  • Blästring av gamla trädörrar, sten, plastbåtar, stålbåtar mm.

Eftersom att vi har mobil utrustning kan vi klara av alla typer
av uppdrag ute på fältet. Vi utför även arbeten som egna entreprenader eller som delentreprenader, där vi är med i olika omfattning.

Vi åtar oss att utföra intäckningar, bilning (nedknackning), blästring, målning, transporter, städning mm

Blästring

Blästring innebär rengöring av ytor med blästermedel och tryckluft via ett munstycke med stor hastighet, slungas mot den yta som skall behandlas. Blästring ger metallytor den säkra grunden för svetsning och den fasta förankringen för målning och metalliseriing, plastbeläggning och limning. Man…
Läs mer

Blästring av båtar

Stå inte och skrapa eller slipa din träbåt, stålbåt eller plastbåt -vi kommer och blästrar den. Du slipar i flera veckor kanske månader. Istället för att låta oss blästra den på några timmar. Ett Exempel: En kund hade redan slipat halva sin båt innan han ringde ÖBAB. Vi kom och blästrade den a…
Läs mer

Blästring av broar

Vi blästrar betongytor på broar innan isoleringen utförs, så att betongrester och damm kommer bort. Då blir det en bättre vidhäftning för isoleringen som skall hålla i 30-40 år. Vi blästrar samt målar gamla broräcken så att de blir som nya tex. Carolibron, Paulibron, Kaptensbron och Davidhalls…
Läs mer

Blästring av trä

Vi utför diverse uppdrag inom blästring av trä.
Läs mer

Fasadrenoveringar

När det gäller fasadrenovering så utför vi alla skeden i uppdraget, från nedknackning av gamla rester till blästring före ny beläggning. Det kan exempelvis vara frågan om att ett äldre hus skall renoveras och fasaden målas upp, var det är extra viktigt att man maskerar ytor som inte skall blästras …
Läs mer

Rostskyddsbehandling & Industrimålning

Rostskydd Vi rostskyddsbehandlar broar,cisterner,balkar,cykelramar och fälgar allt i stål-stort som smått. Hela konstruktioner, lika väl som små detaljer.Öbab klarar hela rostskyddet, om ni så vill,eller ser till så att ytorna blir rena när ni ytbehandlar själv. Vi utför jobb för Försva…
Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå