Ett företag som kan blästring och som tar ansvar för resultatet

Blästring

Blästring innebär rengöring av ytor med blästermedel och tryckluft via ett munstycke med stor hastighet, slungas mot den yta som skall behandlas.

Blästring ger metallytor den säkra grunden för svetsning och den fasta förankringen för målning och metalliseriing, plastbeläggning och limning. Man kan även tillämpa blästring för rengöring av betong - tegel - och andra murytor samt för rengöring eller "partinering" av trä, glas, sten, plast och läder.

På metallytor blästrar man för att få bort rost, glödskal, färg eller andra främmande material, så att en ren något "etsad" yta erhålles, som pålitligt fäste för rostskyddsfärg, för metallisering eller plastbeläggning.

Man börjar komma till insikt om att korrisionskydd är betydligt mera ekonomiskt än utbyte av en metallkonstruktion. Dyrbara ytbelägg-
ningar kommer därför mer och mer till användning. Samtidigt har det också klarlagts att dessa skyddsverkan uteblir om man ej genom blästring förberett metallytan på rätt sätt.

Vatten & högtryck

Vi utför alla sorters tvätt

  • Vatten och högtryck
  • Varmvattenstvätt upp till 220 grader
  • Ångtvätt

Våtblästring

Vid våtblästring blåses tryckluft med en blandning av blästermaterial och vatten mot den yta som skall behandlas.

Våtblästringstillsats. Genom denna som fästes på blästermunstycket omges blandningen av blästermedel och luft med en fin gardin av finfördelat vatten.
Endast en liten proportion vatten erfodras.

Golvblästring

Blastrac-metoden är välkänd av underhållningsföretag runt om i världen, som den effektivaste rengörings- och förbehandlingsmetoden av horisontella ytor; från fartygsdäck till fabriksgolv.

Metoden använder tekniken, utvecklad av "The Wheelabrator Group", som slungar blästermedel med centrifugalkraft mot ytan som behnadlas. Blästermedlet åter används och dammet som uppstår sugs upp av systemets egen dammsugare.
Ytan lämnas klar för målning eller beläggning, vilket innebär sparad tid ( = pengar ) vid allt underhållsarbete.

Exempel på användningsområden av blästring:

  • Korridorer, utrymningsvägar
  • Källargolv, tvättstugor
  • Balkonger, gågator
  • Garagegolv
  • Butiksgolv
  • Lim- och golvfärg
Vatten och högtryck
Vatten och högtryck
Vatten och högtryck
Vatten och högtryck
Nikolajskolan Helsingborg
Nikolajskolan Helsingborg
Nikolajskolan Helsingborg
Nikolajskolan Helsingborg

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå