Ett företag som kan blästring och som tar ansvar för resultatet

Fasadrenoveringar

När det gäller fasadrenovering så utför vi alla skeden i uppdraget, från nedknackning av gamla rester till blästring före ny beläggning. Det kan exempelvis vara frågan om att ett äldre hus skall renoveras och fasaden målas upp, var det är extra viktigt att man maskerar ytor som inte skall blästras tex fönster och dörrar etc.

Vi har blästrings- eller tvättnings- metoder för de allra flesta fasadarbeten.
Det kan gälla t.ex:

  • En renblästring före en omfärgning.
  • Att blästra fasaden ren eller att utföra en tvättning

Ta en titt uppåt väggarna när ni är ute. Många fasader är nya. I många fall har ÖBAB varit med i grundarbetet.

Friskis & svettis Johanneslust.
Friskis & svettis Johanneslust.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå